Chính sách bảo mật

Các thông tin cá nhân của bạn sẽ bảo mật, không tiết lộ cho bên thứ 3 khi chưa có sự đồng ý của bạn, như:

  • Số điện thoại.
  • Địa chỉ nhà.
  • Tài khoản email