Quy định chung

Khi các bạn đăng kí làm thành viên của chúng tôi thì các bạn phải tuân thủ các quy định sau:

  1. Không được lợi dụng việc bình luận sản phẩm để xuyên tạc, nói xấu người khác, nói về chính trị,  tôn giáo.
  2. Mọi thông tin các bạn khai báo với chúng tôi phải chính xác.
  3. Khi các bạn là thành viên, các bạn sẽ được điểm thưởng khi mua các sản phẩm của chúng tôi trên hệ thống website hoặc các bạn sẽ được giảm giá 5% khi mua tại cửa hàng của chúng tôi.
  4. Các bạn không được tiết lộ thông tin của mình cho người khác.
  5. Điểm thưởng chỉ có giá trị đổi lấy các sản phẩm từ cửa hàng của chúng tôi, không có giá trị quy đổi thành tiền.

Nếu các bạn vi phạm các quy định trên, tài khoản của các bạn sẽ bị khoá vĩnh viễn và các bạn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật.